Art planning

March 2019

12th Shanghai Biennale
Shanghai Nov. 10 - Mar. 10 2019
Taipei Biennial 2018
Taipei Nov. 17 - Mar. 10 2019
9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art
Queensland Nov. 24 - Apr. 28 2019
Kochi-Muziris Biennale
Fort Kochi Dec. 12 - Mar. 29 2019
ARCOmadrid
Madrid Feb. 27 - Mar. 03 2019
Art Madrid
Madrid Feb. 27 - Mar. 03 2019
ADAA Art Show
New York Feb. 28 - Mar. 03 2019
Art Up
Lille Feb. 28 - Mar. 03 2019
SPRING/BREAK Art Show
New York Mar. 05 - Mar. 11 2019
VOLTA NY
New York Mar. 06 - Mar. 10 2019
Art Fair Tokyo
Tokyo Mar. 07 - Mar. 10 2019
SCOPE New York
New York Mar. 07 - Mar. 10 2019
The Armory Show
New York Mar. 07 - Mar. 10 2019
Sharjah Biennial
Shiraz Mar. 07 - June 10 2019
Independent NY
New York Mar. 08 - Mar. 10 2019
Affordable Art Fair Brussels
Brussels Mar. 15 - Mar. 17 2019
Salon du livre de Paris
Paris Mar. 15 - Mar. 18 2019
TEFAF
Maastricht Mar. 16 - Mar. 24 2019
Art Central
Hong Kong Mar. 17 - Mar. 22 2020
Art Dubai
Mar. 20 - Mar. 23 2019 Dubai
MIA
Mar. 22 - Mar. 25 2019 Milan
Art Central
Mar. 27 - Mar. 31 2019 Hong Kong
Drowing Now Paris
Mar. 28 - Mar. 31 2019 Paris
Art Basel | Hong Kong
Mar. 29 - Mar. 31 2019 Hong Kong
DDessin
Mar. 29 - Mar. 31 2019 Paris
Asia Contemporary Art Show
Mar. 29 - Apr. 01 2019 Hong Kong