Fujii DaimaruBoutiquesDepartment stores
605 Teianmaenocho, Shijoteramachi Shimokyo-ku, kyoto-shi - 600-8031 Kyoto - Japan

P : +81 (0) 75 221 8181