Back to the previous page

INGO MAURER

until Sunday April 22 2012

SPAZIO KRIZIA
via Manin, 21
20100 Milan
Italy

info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

"LUCI E VETRI TRA ARTE E DESIGN",
Ingo Maurer exhibition with also the partecipation of Borek Sipek