Lily Del SaloneBoutiquesWomen's Store
ryutetsu kashiwa bldg 1th floor 6-1-1, kashiwashi - 277-0005 Kashiwashi Chiba - Japan

P : +81 (0) 47 168 6707