TakashimayaBoutiquesDepartment stores
52 Shijodori Kawaramachi Nishiirushincho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi - 600-8520 Kyoto - Japan

P : +81 (075) 221 8811