City guide

Multilabel StoresUkraine / Kiev

Apt 13
Women's Store
Velyka Vasylkivska St, 100
03150 Kiev
P : +380 95 513 1313


Asthik
Women's Store
Lesi Ukrainki blvd. 7A
02000 Kiev
P : +380 66 179 5209


Boutique Chambre
Women's Store
Vozdvyzhensky Boutique Hotel
60 a,b Vozdvyzhneska str
4071 Kiev
P : +38 044 585 99 57


Cult Man
Men's Store
st. Vladimirskaya 20 / 1A
Kiev
P : +38 (067) 7635191


Fashion Club
Women's Store
Str. Khreschatyk 15
Kiev
P : +380 (044)278 3771


Helen Marlen

Women's Store
Antonovycha St, 48
02000 Kiev
P : +38 044 247 70 76

Men's & Women's Store
Baseina St, 6
02000 Kiev
P : +38 044 247 70 81


Invoga
Women's Store
14 Lesi Ukrainki Blvd
01133 Kiev
P : +380 (044) 225 56 76


Passage 15
Men's & Women's Store
Kreschatik, 15
01001 Kiev
P : +380 (44) 247 7072


Podium
Men's & Women's Store
Dmytra Yavornytskoho Avenue, 20
49000 Dnipro
P : +38 (099) 203 31 58


Sanahunt
Men's & Women's Store
Ulitsa Grushevskogo, 8/16
02000 Kiev
P : +38 044 290 71 27


Spazio
Men's & Women's Store
Boulevard Lesi Ukrainki, 24
01133 Kiev
P : +380 (44) 285 6305


Symbol
Women's Store
Khreschatyk St, 15
02000 Kiev
P : +380 (044) 278 78 31


The Icon
Men's & Women's Store
Velyka Vasylkivska St, 94
02000 Kiev
P : +380 44 246 6008


Villa Gross
Women's Store
28/9, Pushkinska str
01004 Kiev
P : +38 (44) 238 2363