Fashion Weeks

Tokyo / Spring-summer 19


Definitive schedule     print your selectionPress Offices


Brand News
Okada Building 5F, 1-19-8, Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo

P : +81 (0)3 3797 3673

Esteem Press
4-3-3F sarugakucho, Shibuya-ku
150-0033 Tokyo
Junko Naito


P : +81 (0)3 5428 0928

H.P. France SA
Harajuku Sofia Bldg. 5F 6-10-11 Jingumae Shibuya-ku
150-0001 Tokyo

P : +81 (0)3 57 78 20 23

H3O Fashion Bureau
El Court 201, Jingumae 2-30-18
150-0001 Tokyo


P : +81 (0)363 130 774

Pred PR
3F, 2-6-11 Ebisunishi, Shibuya-Ku
150-0021 Tokyo
Hiroko Okawa


P : +81 (0)3 5428 6484

PROSPERE
6-13-4 #405, Minamiaoyama, Minato-ku
107-0062 Tokyo
Keiko Sato


P : +81 (0)3 5778 4886

Sian PR
LUKAⅡ 3F/4F 2-2-3 Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
Yohsuke Hayashi


P : +81 (0)3 6662 5525
Press Contacts


Acuod By Chanu
PROSPERE
6-13-4 #405, Minamiaoyama, Minato-ku
107-0062 Tokyo
P : +81 (0)3 5778 4886
Mayumi Iwai

P : +81 (0)3 5778 4886

Press Contact (in-house)

Mobile: +81 (0)3-3464-2610

Akari Miyazu
Esteem Press
4-3-3F sarugakucho, Shibuya-ku
150-0033 Tokyo
P : +81 (0)3 5428 0928
Junko Naito


Press Contact (in-house)

Mobile: +81 (0)80-4299-2790

Alejandra Rendon Felix X MILANO MODA GRADUATE IN TOKYO
Esteem Press
4-3-3F sarugakucho, Shibuya-ku
150-0033 Tokyo
P : +81 (0)3 5428 0928
Junko Naito


Press Contact


Amazon Fashion Meets TOKYO (Philippines) 2019SS
Press Contact


Anrealage
Press Contact

P : +81 (0)3-6416-0097

Aoi Wanaka
Mirei Kojima

Mobile: + 81 (0)90-2567-9811

BED j.w. FORD
Pred PR
3F, 2-6-11 Ebisunishi, Shibuya-Ku
150-0021 Tokyo
P : +81 (0)3 5428 6484
Press Contact


Sayaka Sugie (in-house)


Christian Dada
Pred PR
3F, 2-6-11 Ebisunishi, Shibuya-Ku
150-0021 Tokyo
P : +81 (0)3 5428 6484
Press Contact


Press Contact (in-house)


DRESSEDUNDRESSED
H.P. France SA
Harajuku Sofia Bldg. 5F 6-10-11 Jingumae Shibuya-ku
150-0001 Tokyo
P : +81 (0)3 57 78 20 23
Hikaru Shiga

P : +81 (0)3-5774-1408

Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-6379-1214

Fumiku
Esteem Press
4-3-3F sarugakucho, Shibuya-ku
150-0033 Tokyo
P : +81 (0)3 5428 0928
Junko Naito


Press Contact (in-house)

Mobile: +81 (0)80-3794-4412

haori de TiTi
Tomonori Tono

P : +81 (0)3 3498 2021Hare
Jun Harada

P : +81 (0)3-5466-2083

Head Yellow Label
P : +81 (0)120-832-259

Hiroko Koshino
Masae Kusano

P : +81 (0)3 5474 2933

Hyke
Izumi Tanaka

P : +81 (0)3 3719 1239

IHNN
Brand News
Okada Building 5F, 1-19-8, Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
P : +81 (0)3 3797 3673
Nanako Suzuki


Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-5784-1153

JENNYFAX
Shogo Yanagi

P : +81 (0)3-5766-3104

Press Contact


kotohayokozawa
Press Contact

Mobile: +81 (0)80-3656-2289

Ksenia Schnaider
Yuliya Zalyubovska

P : +380936999608

Lautashi
Brand News
Okada Building 5F, 1-19-8, Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
P : +81 (0)3 3797 3673
Press Contact


LEKAT
Press Contact


Press Contact (in-house)

P : + 81 (0)3-3264-6982

Liroto
Megumi Shizu


malamute
H3O Fashion Bureau
El Court 201, Jingumae 2-30-18
150-0001 Tokyo
P : +81 (0)363 130 774
Yucca Noguchi / Junko Naito : ESTEEM Press(this event only)

P : +81 (0)3 6712 6180

Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-5942-5035

Sian PR
LUKAⅡ 3F/4F 2-2-3 Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
P : +81 (0)3 6662 5525
Eriyo Kimura


Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-4283-2754

Book an appointment

Memuse
Naito


Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-3525-8925

MIDDLA
PROSPERE
6-13-4 #405, Minamiaoyama, Minato-ku
107-0062 Tokyo
P : +81 (0)3 5778 4886
Press Contact


Press Contact (in-house)

P : +81 (0)3-6447-0193

Mintdesigns
Press Contact

P : +81 (0)3-6450-5622


MITSURU OKAZAKI
Press Contact

P : +81 (0)3-5787-5218

Murral
Shogo Yanagi

Mobile: +81 (0)80-6585-9197

Press Contact (in-house)

Mobile: +81(0)90-2472-1538

Muze
P : +81 (0)3 5464 6061
Press Contact


N.HOOLYWOOD
Mika Kitamura

P : +81 (0)3-6447-0977

NEGLECT ADULT PATiENTS
Sian PR
LUKAⅡ 3F/4F 2-2-3 Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
P : +81 (0)3 6662 5525
Yosuke Hayashi


Press Contact (in-house)

Mobile: +81 (0)90-6125-3120

Nerdunit
Kadota So

Mobile: +81 (0)80-6953-5814

Press Contact (in-house)


Paradox Tokyo
Press Contact


RABD
Press Contact


SHOHEI
Lisa Pek
Mobile: +81 (0)90-3098-4939

Stair
Press Contact

P : +81 (0)3-3465-2077

Stair
Press Contact

P : +81 (0)3 3465 2077

Ryunosin Tomoyose


TAE ASHIDA
Mie Kumai

P : +81 (0)3 3463 8631

Tiit Tokyo
Sian PR
LUKAⅡ 3F/4F 2-2-3 Shibuya, Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
P : +81 (0)3 6662 5525
Yohsuke Hayashi


Press Contact (in-house)


Tokuko 1er Vol
Makiko Watanabe

P : +81 (0)3 5468 5641

Viviano Sue
PROSPERE
6-13-4 #405, Minamiaoyama, Minato-ku
107-0062 Tokyo
P : +81 (0)3 5778 4886
Keio Sato


Press Contact (in-house)


YUKI TORII INTERNATIONAL
Madoka Suemitsu

P : +81 (0)3 3455 3401