Fashion Weeks Agenda
SS22 Tokyo
Press
Selected
Fashion Weeks Agenda
SS22 Tokyo
Press
Selected
← Back
Press contacts during
Tokyo Spring Summer 22
Press Offices
Press contacts
0-9
*
Thear Inc. /Yuya Uchida
P : +81 080 8177 7752
*
Press Contact
P : +81 075 932 1969
A
*
Press Contact
P : +81 080 1214 4617
B
*
Sakas PR / Keitaro Nagasaka
C
*
Stroller PR (Women’s) / Takayuki Suzuki
P : +81 03 3499 5377
D
*
Yuji Kawaguchi
P : +81 042 475 2408
*
Avizmo Jo / Park Jung yun
P : +82 10 4122 1724
*
PR01 / Shota Miyazaki
P : +81 03 5774 1408
E
*
Sakas PR / Nagasaka
P : +81 03 6447 2762
F
*
Asami Nakayama
P : +81 03 6455 1230
*
Sakas PR / Keitaro Nagasaka
P : +81 03 6447 2762
G
*
Press Contact
P : +886 2 25520656
H
*
*
Masae Kusano
P : +81 03 5474 2933
*
Seteem Press / Junko Niato
P : +81 03 5428 0928
*
Kazumasa Ito
P : +81 050 5850 2605
*
Izumi Tanaka
P : +81 03 3719 1239
I
*
Press Contact
P : +81 03 6427 6954
J
*
K
*
Press Contact
M
*
*
*
Oneo Ltd. / Shota Miyazaki
P : +81 03 5774 1408
*
Press Contact
P : +81 03 6450 5622
*
Press Contact
P : +81 03 5787 5218
N
*
Estim Press / Junko Naito
P : +81 03 5428 0928
*
Tatsuma Yamashita
P : +81 03 6408 9087
*
Thé PR / Yosuke Hayashi
P : +81 03 6803 8313
*
Esteem Press / Junko Naito
P : +81 03 5428 0928
*
PR01 / Shota Miyazaki
P : +81 03 5774 1408
P
*
Press Contact
P : +81 03 5318 9439
*
Press Contact
P : +81 03 5738 8507
R
*
Yolken / Taisuke Nakamuro
P : +81 03 5413 3166
*
Miki Obana
S
*
*
Seteem Press / Junko Niato
P : +81 03 5428 0928
*
Matt/Shogo Yanagi

*
Etcetera Los Angeles / Jade Ikazobah
P : +1 (510) 401 1215
*
Teeny Ranc / Takahiro Kudose
P : +81 3 6812 9341
*
Atenoy / Toshinori Yoneta
P : +81 090 2696 5225
*
Yuko Matsumoto
P : +81 03 5778 0017
T
*
A-net / Takahiro Oyama
P : +81 03 5624 2626
U
*
Prospere. / Keiko Sato
P : +81 03 6419 3220
W
*
Y
*
Revolution PR / Nozomu Tanaka
P : +81 03 6303 3048