Fashion Weeks

Shanghai / Fall-winter 18 / 19


 • Mar.
 • 28
 • /
 • 29
 • /
 • 30
 • /
 • 31
 •   

 • Apr.
 • 1
 • /
 • 2
 • /
 • 3
 • Definitive schedule

Fashion Shows / March 30


Neil Barrett
SIFS Showspace
Shanghai Exhibition Centre
HKRI Taikoo Hui

1.30pm
REINEREN
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

2.30pm
Whole9Yards
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

4.30pm
Youwei 有尾
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

5.30pm
C+PLUS SERIES
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

7.00pm
Thisnorthat
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

8.00pm
MOISELLE 慕詩
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

Presentations / March 30


11.00am >
Jamie Wei Huang
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

1.00pm >
Sway
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

4.00pm >
Yingpei Studio
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

6.30pm >
FFIXXED STUDIOS
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

9.00pm >
Angus Chiang
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu