Fashion Weeks

Shanghai / Fall-winter 18 / 19


 • Mar.
 • 28
 • /
 • 29
 • /
 • 30
 • /
 • 31
 •   

 • Apr.
 • 1
 • /
 • 2
 • /
 • 3
 • Definitive schedule

Fashion Shows / March 29


1.30pm
JOYRICH
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

2.30pm
KRBL
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

4.30pm
Blancvert
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

5.30pm
Lanneret
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

7.00pm
WAN HUNG
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

8.00pm
Reclothing Bank 再造衣银行
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

Presentations / March 29


11.00am >
Private Policy
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

1.00pm >
The World is Your Oyster
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

4.00pm >
Samuel Gui Yang
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

6.30pm >
8ON8
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

9.00pm >
Oude Waag
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu