Fashion Weeks

Shanghai / Fall-winter 18 / 19


 • Mar.
 • 28
 • /
 • 29
 • /
 • 30
 • /
 • 31
 •   

 • Apr.
 • 1
 • /
 • 2
 • /
 • 3
 • Definitive schedule

Fashion Shows / March 31


1.30pm
MOODBOX
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

1.30pm
尚街 X Marie Bonne
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

2.30pm
Rico Lee
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

4.30pm
Present Liu2
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

5.30pm
嫵 Woo
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

7.00pm
The Atelier
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

8.00pm
Christophe Terzian x NN
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

Presentations / March 31


11.00am >
Underage
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

1.00pm >
Wanbing Huang
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

4.00pm >
The Lawn
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

6.30pm >
Yirantian
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

9.00pm >
Angel Chen
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu