Fashion Weeks

Shanghai / Fall-winter 18 / 19


 • Mar.
 • 28
 • /
 • 29
 • /
 • 30
 • /
 • 31
 •   

 • Apr.
 • 1
 • /
 • 2
 • /
 • 3
 • Definitive schedule

Fashion Shows / April 01


1.30pm
Marie Bonne
Xintiandi Hall A

2.30pm
A.AV
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

4.30pm
J Apostrophe
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

5.30pm
Mishka
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

7.00pm
Leonard Wong
Xintiandi Hall B
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

8.00pm
Pony
Xintiandi Hall A
Xintiandi Taiping Lake Park, Hubin Lu, by Huangpi Nan Lu

Presentations / April 01


11.00am >
Sirloin
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

1.00pm >
Susan Fang
Lafayette

4.00pm >
Motoguo
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

6.30pm >
Jonathan Liang
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu

9.00pm >
Shushu/Tong
Lafayette
No. 323 Fuxing Zhong Lu, near Huangpi Nan Lu